3. Registr rizikových objektů

Zasedání konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Registr rizikových objektů

Pokračující tabulka rizikových objektů
Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. registr rizikových objektů, doplněný o další domy a pozemky s tím, že na příští zasedání bude registr doplněn i o poznatky od terénních pracovníků OSO a OSP

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy