2. Schválení programu 4. zasedání Komise bezpečnostní

Zasedání konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení programu 4. zasedání Komise bezpečnostní

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání Komise bezpečnostní

  2. Josefa Endala jako ověřovatele zápisů KB (hlasování 6/0/0)

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy