1. Schválení zápisu 3. zasedání Komise bezpečnostní 19. 4. 2016

Zasedání konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení zápisu 3. zasedání Komise bezpečnostní 19. 4. 2016

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. zápis 3. zasedání Komise bezpečnostní

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy