8. Různé

Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Různé

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. informaci ved. OBK o dopisu p. Karase ohledně Sananimu, OBK požádá Sananim o zaslání statistiky o počtu klientů

    informaci zást. MP o zlepšení situace v parku Kavalírka a v okolí kostela Na Václavce

    informaci L. Vávrové o chystané změně režimu v DPS Zubatého 10

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy