7. Záměr bezpečnostního auditu – Optimalizace bezpečnostního řešení fyzické ochrany Polikliniky Barrandov

Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Záměr bezpečnostního auditu – Optimalizace bezpečnostního řešení fyzické ochrany Polikliniky Barrandov

Komise bezpečnostní a protidrogová

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr bezpečnostního auditu – Optimalizace bezpečnostního řešení fyzické ochrany Polikliniky Barrandov

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy