5. Granty – schválení záměru – protidrogová prevence, specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení

Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Granty – schválení záměru – protidrogová prevence, specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení

Komise bezpečnostní a protidrogová

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr dotačních programů v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016:

    Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže – program pro školy

    Služby specifické protidrogové prevence – léčba, následná péče, Harm Reduction

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy