4. Informace z OBK – stav žádostí o grant či státní účelovou dotaci a podání informace z Konference seniorů

Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Informace z OBK – stav žádostí o grant či státní účelovou dotaci a podání informace z Konference seniorů

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. informace z OBK

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy