2. Statistiky od PČR, MP a HZS

Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Statistiky od PČR, MP a HZS

Komise bezpečnostní a protidrogová

Bere na vědomí:

  1. předložené statistiky od PČR, MP a HZS

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy