1. Schválení zápisu 1. zasedání Komise bezpečnostní Schválení programu 2. zasedání Komise bezpečnostní

Zasedání konané dne 21. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2016
Předkladatel: Štěpař Roman, předseda Komise bezpečnostní RMČ Praha 5

Schválení zápisu 1. zasedání Komise bezpečnostní
Schválení programu 2. zasedání Komise bezpečnostní

Komise bezpečnostní a protidrogová

Schvaluje:

  1. zápis 1. zasedání Komise bezpečnostní z 16. 2. 2016

  2. program 2. zasedání Komise bezpečnostní

Usnesení bylo schváleno 5/1/0 a 6/0/0 hlasy