6. Problematika zásobování ZŠ Kořenského

Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2016
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Problematika zásobování ZŠ Kořenského

Komise dopravní a stavební

Bere na vědomí:

  1. informaci vedoucího ODP MČ Praha 5 pana Ivana RŮŽIČKY k otázce problému parkování před ZŠ a MŠ Kořenského, na základě podnětu Mgr. Libuše DAŇHELKOVÉ, ředitelky ZŠ a MŠ Kořenského.

    Hlasování 8/0/0

Doporučuje RMČ:

  1. projednat s Městskou policií Praha 5 možnost důraznější kontroly a sankcionování nesprávného parkování na území Prahy 5.

    Hlasování 8/0/0