5. Požadavky na zvýšení bezpečnosti přechodů – BESIP

Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2016
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Požadavky na zvýšení bezpečnosti přechodů – BESIP

Komise dopravní a stavební

Doporučuje:

  1. předložené lokality zařadit do programu stavebních úprav v rámci programu BESIP.

Hlasování 8/0/0