3. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2016
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Komise dopravní a stavební

Jmenuje:

  1. paní Mirku HAVLOVOU ověřovatelkou zápisu 02. zasedání KDS RMČ Praha 5.

Hlasování 8/0/0