2. Schválení zápisu z 01. zasedání KDS RMČ Praha 5

Zasedání konané dne 17. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2016
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 01. zasedání KDS RMČ Praha 5

Komise dopravní a stavební

Schvaluje:

  1. zápis z 01. zasedání KDS RMČ Praha 5 ze dne 20.01.2016.

Hlasování 8/0/0