3. Změna usnesení v bodě 3. programu “ÚS Smíchov – okolí smíchovského nádraží”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2016
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Změna usnesení v bodě 3. programu “ÚS Smíchov – okolí smíchovského nádraží”

Zápis 01. zasedání KDS ze dne 02.12.2015
Komise dopravní a stavební

Mění:

 1. usnesení KDS č. 1/3/2015 ze dne 02.12.2015 v bodě II.1 takto:

  Komise dopravní a stavební městské části Praha 5

  Doporučuje RMČ

  aby pověřila vedoucího OÚR MČ Praha 5 pana Ing. Jiřího TUVORU, Ph.D. přípravou zadání ÚS pro dopravní terminál smíchovského nádraží,

  a v bodě II.2 takto:

  Komise dopravní a stavební městské části Praha 5

  Doporučuje RMČ

  aby pověřila vedoucího OÚR MČ Praha 5 pana Ing. Jiřího TUVORU, Ph.D. předat návrh zadání ÚS členům KDS (2 týdny před termínem 02. zasedání KDS RMČ Praha 5).

Hlasování 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě