12. Různé

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/12/2016
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

Různé

Komise dopravní a stavební

Bere na vědomí:

  1. informaci pana Vejmelky a paní Michálkové o pravděpodobně nepovolené stavbě – kovová terasa na třeše objektu Plaská 623/5.

    Hlasování 5/0/0

Doporučuje RMČ:

  1. aby pověřila OÚR MČ Praha 5 zjištěním současného stavu ve věci kovové terasy a případně zahájení kroků směřující k nápravě – odstranění stavby.

    Hlasování 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě