10. “Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477”

27/01/2016
Zasedání konané dne 20. 1. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/10/2016
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise dopravní a stavební RMČ Praha 5

“Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477”

Záměr stavby podzemních garáží pod budovou č. p. 476 a pod pozemky parc. č. 215 a 216 v k. ú. Smíchov.
Komise dopravní a stavební

Souhlasí:

  1. z hlediska stavebního a dopravního se záměrem stavby “Janáčkovo nábřeží, garáže pro objekt č. p. 477”, Studie proveditelnosti, dat. 09/2014.

    Hlasování 6/0/1

Doporučuje:

  1. RMČ aby v souvislosti s výstavbou garáží pro objekt č. p. 477 pod pozemkem parc. č. 215 a 216 v k. ú. Smíchov, v souvislosti s privatizací bytového fondu, případně jinou majetkovou dispozici, zvážila řešení případné snížení hodnoty pozemků, zřízením služebnosti pro vlatníka objektu č. p. 477.

    Hlasování 7/0/0

Doporučuje:

  1. RMČ požadovat po vlastníku objektu č. p. 477, v rámci projektu výstavby podzemních garáží úpravu přechodu pro chodce na rohu ulice Vodní a Janáčkovo náb. z obou stran.

    Hlasování 6/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě