6. Informace o úpravách stávajícího webu praha5.cz a situace ohledně dalších webových stránek

Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/6/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

6. Informace o úpravách stávajícího webu praha5.cz a situace ohledně dalších webových stránek

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Shrnutí informací o webových portálem ÚMČ Praha 5.

    Hlasování: 4/0/0

Host: Bc. Helena Šmídová – Oddělení vnějších vztahů (Odbor KST)