5. Shrnutí mediálních výstupů za měsíc únor

Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

5. Shrnutí mediálních výstupů za měsíc únor

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Shrnutí mediálních výstupů ÚMČ Praha 5.

    Hlasování: 4/0/0

Host: Bc. Helena Šmídová – Oddělení vnějších vztahů (Odbor KST)