4. Kontrola usnesení ze zasedání 1-8.

Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/4/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

4. Kontrola usnesení ze zasedání 1-8.

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Plnění usnesení ze zasedání MEK 1.- 8.

    Hlasování: 5/0/0

Informace a diskuze o otevřených a uzavřených usneseních.
S vývojem usnesení MEK seznámil komisi její předseda Ondřej Kreidl.