1. Schválení zápisu z 8. zasedání MEK

Zasedání konané dne 1. 4. 2016 jako řádné
číslo usnesení 10/1/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 8. zasedání MEK

Mediální komise

Schvaluje:

  1. Zápis z 8. zasedání MEK.

    Hlasování: 5/0/0