6. Různé

Zasedání konané dne 5. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

6. Různé

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Upozornění Ondřeje Velka na nový webový portál www.hlasnatrouba.cz, který monitoruje rovnou soutěž názorů v radničních médiích.

    Hlasování: 8/0/0