3. Schválení programu 7. zasedání MEK

Zasedání konané dne 5. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

3. Schválení programu 7. zasedání MEK

Mediální komise

Schvaluje:

  1. Program 7. zasedání MEK.

    Hlasování: 7/0/0