2. Schválení ověřovatele zápisu ze 7. zasedání

Zasedání konané dne 5. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2016
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

2. Schválení ověřovatele zápisu ze 7. zasedání

Mediální komise

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Petra Hnyka.

    Hlasování: 7/0/0