9. Nástroje MEK

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/9/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

9. Nástroje MEK

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Hlavní pracovní podklady, které připravilo Oddělení vnějších vztahů, Kancelář starosty MČ Praha 5. Mediální komise je bude průběžně používat pro správu a řízení své činnosti. S cílem zlepšit vzájemnou komunikaci mezi komisí, Oddělením vnějších vztahů a Radou ÚMČ Praha 5.

    Hlasování: 7/0/0

Žádá:

  1. všechny členy MEK, aby vypracovali své připomínky k oběma dokumentům dle svého zvážení.

    Hlasování: 7/0/0

NÁSTROJE MEK:

– představení hlavních nástrojů MEK a návrh jejich využití: komunikační kanál je cesta od zdroje informace k cílové skupině, MEK se musí zabývat nejefektivnějšími využitím těchto cest. Soupis dílčích úkolů pomůže MEK sledovat efektivitu svých usnesení, teprve splněné doporučení má smysl.

Tabulky komunikačních kanálů a dílčích úkolů jsou uvedeny v příloze.