8. Představení osnovy pro nový Statut MEK

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

8. Představení osnovy pro nový Statut MEK

Mediální komise

Žádá:

  1. Členy MEK, aby zaslali všem členům MEK své doplnění návrhů pro osnovu nového Statutu MEK do 1. 12. 2015.

    Hlasování: 7-0-0