7. Informace o zřízení Redakční rady RMČ Praha 5 a z toho vyplývající změny pro MEK

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

7. Informace o zřízení Redakční rady RMČ Praha 5 a z toho vyplývající změny pro MEK

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Zřízení Redakční rady a zavazuje se, že co nejrychleji navrhne nový Statut MEK, kterým se bude řídit při plánování svých činností.

    Hlasování: 6/0/1