6. Náprava sdílení dokumentů MEK na intranetu a webu ÚMČ Praha 5

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

6. Náprava sdílení dokumentů MEK na intranetu a webu ÚMČ Praha 5

Mediální komise

Pověřuje:

  1. Tajemnici MEK ověřením správného sdílení všech dokumentů MEK, především programů a zápisů zasedání na intranetu a webovém portálu www.praha5.cz. Dále ji pověřuje, aby zajistila do příštího zasedání MEK nápravu všech zjištěných nedostatků.

    Hlasování: 7/0/0