3. Schválení programu 2. zasedání MEK

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

3. Schválení programu 2. zasedání MEK

Mediální komise

Schvaluje:

  1. Program 2. zasedání MEK.

    Hlasování: 8/0/0