2. Schválení ověřovatele zápisu 2. zasedání MEK

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

2. Schválení ověřovatele zápisu 2. zasedání MEK

Mediální komise

Schvaluje:

  1. Jako ověřovatele zápisu 2. zasedání MEK Petra Hnyka.

    Hlasování: 7/0/0