1. Schválení zápisu z 1. zasedání MEK

Zasedání konané dne 20. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 1. zasedání MEK

Mediální komise

Schvaluje:

  1. Zápis z 1. zasedání MEK

    Hlasování: 6/0/1