8. Názory na vydání Pětky pro vás 11/2015

17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

8. Názory na vydání Pětky pro vás 11/2015

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. připomínky k listopadovému vydání radničního periodika.

Marie Wojciková uvedla, že redakce dostává fotografie a příspěvky v nevyhovující kvalitě.
Ondřej Velek uvedl konkrétní výtky ke zpravodaji 11/2015: ve zpravodaji chybí obsah, chybí upozornění na termín uzávěrky pro zasílání příspěvků od veřejnosti, redakce bez konzultace podepsala jeho jménem cizí článek, redakce naopak neuvedla důležité kontakty na dotazník www.budanka.cpkp.cz. Celkově číslo hodnotil kladně.
Vít Olmer přečetl svoje připomínky ke zpravodaji.
Lubomír Brož a Jan Martínek požádali, aby všechny články měly jasného autora s kontakty a v tiráži zpravodaje redakce uváděla konkrétní jména členů redakce.
Petr Keller navrhl, aby zpravodaj vedle informací z radnice měl také atraktivní populární rubriky rozhovoru „life-style“. Redakce vzala připomínky na vědomí.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě