7. Stanovení nových termínů zasedání MEK pro 1. pololetí 2016

Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

7. Stanovení nových termínů zasedání MEK pro 1. pololetí 2016

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Tajemnice MEK připraví návrh termínů zasedání MEK na první polovinu roku 2016 (na každý druhý pátek od 9:30).

Komise projedná termíny na dalším jednání 20.11. 2015