6. Fotobanka – nová online aplikace na intranetu

17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

6. Fotobanka – nová online aplikace na intranetu

Mediální komise

Doporučuje:

  1. Odboru otevřené radnice zahájit přípravu výroby a implementace aplikace Fotobanka, která bude sloužit k archivaci veškeré fotodokumentace ÚMČ Praha 5.

     

     

Doporučuje:

  1. Oddělení vnějších vztahů (Odbor KST) připravit zadání na výběrová řízení na fotografické služby včetně licenčních smluv, se kterým seznámí MEK na dalších zasedáních.

Viktor Čahoj vysvětlil funkci fotobanky soustřeďovat a zpřístupňovat všechny fotografie, které vlastní městská část, aby nebyly jako dosud jen archivovány na CD. Aplikace skladu fotobanky umožní fotografům samostatně nahrát fotografie na server a uživatelům pohodlný přístup k fotografiím prostřednictvím aplikace na intranetu. K fotografiím bude uložen popis, datum, autorství a klíčová slova (tagy) pro snazší vyhledávání. Aplikace bude navržena tak, aby se dala později použít např. i pro jiné dokumenty radnice.

Lubomír Brož a Vít Olmer měli opět výhrady ke kvalitě fotografií v Pětce pro vás.
Marie Wojciková upozornila, že kontrakt s radničním fotografem končí na konci roku 2015 a požádala o nákup fotoaparátu pro redakci.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě