5. Spolupráce MEK s FAMU a Barrandov Studio a.s.

Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

5. Spolupráce MEK s FAMU a Barrandov Studio a.s.

Mediální komise

Doporučuje RMČ:

  1. Pokračovat v přípravě spolupráce s FAMU a společností Barrandov Studio, a.s..

Doporučuje:

  1. Oddělení vnějších vztahů (Odbor KST) dát návrh záměru do Rady MČ Praha 5 a informovat MEK.

Vedoucí Studia katedry fotografie FAMU Martin Stecker vysvětlil možné
oblasti mediální spolupráce FAMU studio fotografie na tvorbě fotografií pro MČ Praha 5. Navrhl připravit pilotní projekt, na kterém si FAMU a MEK vyjasní potřeby radnice a možnosti studentů. Návrh spolupráce pošle členům MEK.
Petr Hnyk navrhl rozšířit spolupráce s FAMU i na další katedry podle možností studijních programů studentů (video).
Viktor Čahoj a Lubomír Brož požádali Oddělení vnějších vztahů připravit strategii spolupráce mezi MČ Praha 5 a FAMU.