3. Schválení upraveného programu 1. zasedání MEK

17/12/2015
Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

3. Schválení upraveného programu 1. zasedání MEK

Mediální komise

Schvaluje:

  1. Upravený program 1. zasedání MEK. 

    Hlasování: 8/0/0

Ondřej Kreidl zdůvodnil vypuštění bodů diskuse o Statutu MEK a Redakční Rady a doplnění bodů hodnocení zpravodaje Pětka 11/2015 a návrhy k jeho dvojčíslu.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě