10. Různé

Zasedání konané dne 6. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 1/10/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Komise mediální RMČ Praha 5

10. Různé

Mediální komise

Bere na vědomí:

  1. Krátkou informaci o vítězi na grafické prvky webových stránek ÚMČ Praha 5.

     

Marie Wojciková informovala, že vítězem letní soutěže se stala firma Your System, která zajistí grafiku a navrhne i strukturu webových stránek MČ Praha 5.