5. Informace o nových kauzách

21/02/2018
Zasedání konané dne 6. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2018
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Informace o nových kauzách

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. paní … – opětovná žádost o řešení hluku a narušování domovního klidu v sociálních bytech na Plzeňské.

Bere na vědomí:

  1. pan … – podněty tykající se dopravní situace a veřejného prostranství v oblasti MČ Praha 5.

  2. předsedkyně komise ombudsmana projednala podněty s příslušnými odbory ÚMČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě