4. Aktuality o klientech

21/02/2018
Zasedání konané dne 6. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2018
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Aktuality o klientech

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. pan … , paní … – žádost o řešení bytového problému

  2. Žádost byla projednána s příslušnými odbory a komísí ombudsmana je tento případ uzavřen.

Bere na vědomí:

  1. paní … – žádost o pomoc při řešení bytového problému

  2. Předsedkyně komise ombudsmana projedná případ s Odborem sociální problematiky a prevence kriminality a s Odborem bytů a privatizace.

Bere na vědomí:

  1. paní … – po konzultaci s předsedkyní komise ombudsmana řeší svůj problém s exekucemi dle doporučení samostatně.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě