4. Aktuality o klientech

23/01/2018
Zasedání konané dne 9. 1. 2018 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2018
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Aktuality o klientech

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. pan … , paní … – žádost o řešení bytového problému – navyšování měsíčního nájemného

Bere na vědomí:

  1. paní … – žádost o přidělení bytu pro seniory

  2. Případ je již řešen v Sociální a zdravotní komisi

Bere na vědomí:

  1. paní … – situace bytového problému byla vyřešena s Odborem bytů a privatizace.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě