5. Informace o nových kauzách

20/12/2017
Zasedání konané dne 5. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Informace o nových kauzách

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. pan … , paní … – žádost o řešení bytového problému – navyšování měsíčního nájmu.

Bere na vědomí:

  1. paní … – řešení bytového problému – výpověd z nájmu bytu.

Bere na vědomí:

  1. paní … – řešení bytového problému

  2. předsedkyně Komise ombudsmana bude nadále řešit situaci s Odboru bytů a privatizace a s předsedy příslušných komisí.

Bere na vědomí:

  1. paní … žádost o přidělení bytu pro seniory.

  2. Bude dále řešeno s Komisí bytovou a Komisí sociální a zdravotní.

Bere na vědomí:

  1. pan … – řešení stavebních úprav společných prostor v domě.

  2. Doporučení dalšího řešení se Stavebním odborem ÚMČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě