4. Aktuality o klientech

20/12/2017
Zasedání konané dne 5. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Aktuality o klientech

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. paní … – žádost o prořezání zeleně v nepřehledném úseku v ul. V Zářezu.

  2. Žádost byla vyřešena s Odborem správy veřejného prostranství a zeleně a Odborem dopravy.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě