6. Různé

Zasedání konané dne 11. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Různé

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. termín příštího zasedání dne 29.08.2017 v 15:00 hodin v kanceláři č. 111 

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy