4. Aktuality o klientech

21/07/2017
Zasedání konané dne 11. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Aktuality o klientech

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. kauza Zeměloďka – vyjádření p. Opoleckého (zástupce zmíněného projektu) ke stanovisku Stavebního úřadu ÚMČ Praha 5.

    Zasedání se zúčastnil p. Stuchlík ze Stavebního úřadu ÚMČ Praha 5

Doporučuje:

  1. p. Opoleckému přijmout stanovisko Stavebního úřadu bez dalšího odvolání a uvést parcelu do původního stavu před zahájením stavby projektu. Případně vstoupit do jednání s MHMP.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě