3. Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu

Zasedání konané dne 11. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Volba ověřovatele/ověřovatelky zápisu

Komise sportu

Volí:

  1. ověřovatelem zápisu pana Josefa Endala.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy