2. Schválení programu 7. zasedání

Zasedání konané dne 11. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Schválení programu 7. zasedání

Komise sportu

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání Komise ombudsmana

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy