1. Schválení zápisu 6. zasedání

Zasedání konané dne 11. 7. 2017 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Schválení zápisu 6. zasedání

Komise sportu

Schvaluje:

  1. zápis 6. zasedání Komise ombudsmana Rady MČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy