5. Informace o nových kauzách

13/04/2017
Zasedání konané dne 4. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, ombudsmanka MČ Praha 5

Informace o nových kauzách

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. paní … a paní … – dotaz na změny signalizace a vyznačení přechodu v ulici Kováků.

  2. Předsedkyně Komise ombudsmana projedná dotaz s Odborem dopravy ÚMČ Praha 5.

Bere na vědomí:

  1. paní … –  opakovaná telefonická žádost o úklid dětského hřiště mezi ul. Holečkova a ul. Zapova. Bylo předáno příslušnému odboru ÚMČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě