4. Aktuality o klientech

Zasedání konané dne 4. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2017
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, ombudsmanka MČ Praha 5

Aktuality o klientech

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. paní … a paní … – tyto žadatelky nadále Komise ombudsmana řeší a sleduje jejich vývoj.

Bere na vědomí:

  1. paní … – případ zvýšeného nájmu (viz. zápis 5., 6., 7. zasedání r. 2016), který měl být projednán Obvodním soudem pro Prahu 5 v říjnu r. 2016. Soud byl opět odložen.

Bere na vědomí:

  1. pan … a paní … – žádost o obnovení sportovního hřiště na území Smíchova. Občané z blízkého okolí založili spolek na podporu jeho revitalizace.

  2. Předsedkyně Komise ombudsmana bude projednávat žádost s příslušnými odbory ÚMČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy