6. Různé

Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/6/2015
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, ombusdmanka MČ Praha 5

Různé

Komise sportu

Bere na vědomí:

  1. …  

    Pondělí  10.00 – 18.00 hod.

    1. patro – kancelář č. 111

    ÚMČ Praha 5, Štefánikova 236/13, 246/15

  2. termín přístího zasedání dne 5.1.2016 ve 14:00 hodin v kanceláři č. 111

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy