4. Schránka na stížnosti a podněty

Zasedání konané dne 15. 12. 2015 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2015
Předkladatel: Ulrichová – Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, ombusdmanka MČ Praha 5

Schránka na stížnosti a podněty

Komise sportu

Doporučuje:

  1. projednat možnosti, jak by mohla fungovat schránka pro občany Prahy 5, a kde by mohla být umístěna.

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy